ข่าวสารและกิจกรรม

• รับสมัครอบรม หลักสูตร พื้นฐานการจัดการพลังงานภายในองค์กร

เปิดรับสมัครเข้าอบรมหลักสูตร

"พื้นฐานการจัดการพลังงานภายในองค์กร (Energy Management System Best Practice course)"

หลักสูตร 1 วัน รุ่นที่ 1 อบรม 13 มิถุนายน 2561 

 อ่านต่อ +
•  หลักสูตรมินิ-วิศวกรรม 4 หลักสูตร สมัครได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป โครงการมินิ-วิศวกรรม

โครงการมินิ-วิศวกรรม เปิดรับสมัครอบรม 4 หลักสูตร ดังนี้

- หลักสูตรมินิ-วิศวกรรมโยธา  (Mini-CE)
- หลักสูตรมินิ-วิศวกรรมไฟฟ้า-อิเล็กทรอนิกส์ (Mini-EE)
- หลักสูตรมินิ-วิศวกรรมพลังงาน (Mini-EN)
- หลักสูตรมินิ-วิศวกรรมเครื่องกล (Mini-ME)

 
ราคาปกติท่านละ42,000 ฿ สมัครอบรมเป็นคู่ จ่ายเพียง 37,500 ฿/ท่าน สมัครเป็นกลุ่ม  3 ท่านขึ้นไป ,ศิษย์เก่ามหิดลหรือโครงการมินิ-วิศวกรรม ท่านละ 35,000 บาท 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 อ่านต่อ +
• ด่วน!.............รับสมัครผู้ช่วยงานวิจัย 1 ตำแหน่ง            
 

                                 รับสมัครด่วน!

 
 

     โครงการมินิ-วิศวกรรม คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

                                     มีความประสงค์จะรับสมัครฯ.........

 

                           "ผู้ช่วยงานวิจัย"  1 ตำแหน่ง

 

 คุณสมบัติ : จบปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์ คอมพิวเตอร์

                      หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง 

 

 

                           


 
 
 
 
 
 อ่านต่อ +
• MINI-EE_2561 ....หลักสูตร มินิ-วิศวกรรมไฟฟ้า-อิเล็กทรอนิกส์(MINI-EE)  ประจำปี 2561 
 
    สมัครด่วน!! รับจำนวนจำกัด.... 
 

 
 
 
 อ่านต่อ +
• MINI NEWS โครงการมินิ-วิศวกรรม รุ่นที่ 14
 
เปิดรับสมัครแล้ว ด่วน!รับจำนวนจำกัดเพียงหลักสูตรละ 40 ท่านเท่านั้น

สมัครพร้อมโอนเงินก่อนมีสิทธิก่อน
ส่งใบสมัครพร้อมโอนเงินพิเศษ
ท่านละ 39,000 บาทจากราคาปาติ 42,000 บาท 
 

 
 อ่านต่อ +
• External Audit ......ผู้ตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน (External Audit)........
 
 อ่านต่อ +
• MINI-CE_2561  อ่านต่อ +