ข่าวสารและกิจกรรม

เปิดรับสมัครเข้าอบรม เปิดรับสมัครเข้าอบรมหลักสูตร "พื้นฐานการจัดการพลังงานภายในองค์กร (Energy Management System Best Practice course)" หลักสูตร 1 วัน
การรับสมัคร
เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป โดยกรอกใบสมัคร

แล้วส่ง e-mail มาที่ mini.eng_training@hotmail.com ติดต่อ โทร. (02) 889-2138 ต่อ 6511, (080) 262-6780
 
 
 
 
 
 อ่านต่อ +
------------------------------------------------------------------------------------
โปรโมชั่น!! โครงการมินิ-วิศวกรรม โครงการมินิ-วิศวกรรม จัดโปรโมชั่นพิเศษ!

 สมัครอบรมเป็นคู่ จ่ายเพียง 37,500 บาท/ท่าน  สมัคร 3 ท่าน จ่ายเพียง 35,000 บาท/ท่าน


การรับสมัคร
เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป โดยกรอกใบสมัคร แล้วส่ง e-mail มาที่ mini.eng_training@hotmail.com 
ติดต่อ โทร. (02) 889-2138 ต่อ 6511, (080) 262-6780
 
สมัครด่วน! รับจำนวนจำกัด
 
 
 
 
 

 อ่านต่อ +
------------------------------------------------------------------------------------
Browse Page :  1 2 »

หลักสูตรการอบรม

ปฎิทินการอบรม 2560  อ่านต่อ +
------------------------------------------------------------------------------------
มินิ-วิศวกรรมการจัดการพลังงาน (MINI-EN)                ตามที่ พรบ.ส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน ฉบับที่ 2 พ.ศ.2550 กำหนดให้อาคารและโรงงานควบคุม ต้องดำเนินการจัดทำระบบการจัดการพลังงาน.......
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 อ่านต่อ +
------------------------------------------------------------------------------------
หลักสูตรมินิ-วิศวกรรมโยธา (MINI-CE)             ที่อยู่อาศัย เป็นปัจจัยที่สำคัญในการดำเนินชีวิตไม่ว่าจะเป็นบ้าน หรือสำนักงานก็ตาม ทำให้ธุรกิจการก่อสร้าง ขยายตัวอย่างรวดเร็ว ...
 
 
 
 
 
 
 อ่านต่อ +
------------------------------------------------------------------------------------
หลักสูตรมินิ-วิศวกรรมไฟฟ้า (MINI-EE)                        ปัจจุบันเทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ้าได้เข้ามามีบทบาทต่อการดำเนินชีวิตของมนุษย์เป็นอย่างมาก.............
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 อ่านต่อ +
------------------------------------------------------------------------------------
แผนฝึกอบรมประจำปี60 ในระบบการจัดการพลังงาน                       ขอเรียนเชิญ โรงงาน/ อาคารควบคุม ส่งพนักงานเข้าร่วมการอบรมตามแผนฝึกอบรมประจำปีในระบบการจัดการพลังงาน......
 อ่านต่อ +
------------------------------------------------------------------------------------
Browse Page :  1 2 »

งานด้านบริการ

ระบบการจัดการพลังงาน (Energy Management System)  อ่านต่อ +
------------------------------------------------------------------------------------
บริการตรวจวัดและวิเคราะห์พลังงานไฟฟ้า  อ่านต่อ +
------------------------------------------------------------------------------------
Browse Page :  1 2 »